1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
Laatste wijziging:
26-11-2018 12:12

Huizen vertellen: Frederik Hendriklaan 20

Huizen vertellen

Wim Poelman, April 2016

Op Frederik Hendriklaan nummer 20 wonen Erik en Erica Notenboom. Niet alleen de naam Notenboom heeft iets meIMG 3803t de natuur en milieu te maken, maar vrijwel alles wat ze doen. Beiden zijn ze bioloog en beiden houden ze zich intensief met de natuur bezig.

Erik promoveerde in Utrecht op het vakgebied neuro-endocrinologie. Zijn specialiteit was de relatie tussen het zenuwstelsel en het hormoonstelsel. Een onderwerp dat nog steeds intensief in de belangstelling staat. Het is het probleem van “twee kapiteins op één schip” aldus Erik. Het hormoonstelsel en het zenuwstelsel werken niet altijd goed samen zoals nogal wat mensen in de praktijk ondervinden. Na zijn promotie werkte Erik als docent biologie/ecologie op de toenmalige Stichting Opleiding Leraren die nu is opgegaan in de Hogeschool Utrecht.

Erica deed onder aIMG 3810ndere onderzoek op het gebied van ecologie en toxicologie.

In 1976 zijn Erik en Erica vanuit De Bilt verhuisd naar Zeist. Het eerste dat zij aan het huis deden was het dak isoleren, een dakkapel plaatsen en een keuken aanbouwen. In 1996 volgde een grotere verbouwing. Aanleiding was dat zij graag een zorgwoning voor Eriks moeder wilden creëren in een aanbouw naast en achter achter het huis. De gemeente gaf er geen toestemming voor. Tegenwoordig is het beleid anders. De aanbouw isechter doorgegaan, waarbij diverse maatregelen genomen werden die toen bijzonder waren. De aanbouw kreeg een ecodak. Voor 

 

zover Erik weet betrof ‘t het eerste ecodak van Zeist. Er bloeien nu orchideeën die waarvan de zaden door vogels zijn overgebracht van de tuin naar het dak. Een groot voordeel van een ecodak is warmte-isolatie in de winter en verkoeling in de zomer.

Ook werden zonnepanelen en een zonneboiler geplaatst. Tevens werd er een ondergronds regenwaterreservoir gemaakt van 2400 liter, bedoeld voor het doorspoelen van de wc.

Moestuinen

IMG 3807Er zijn niet zoveel moestuinen in de wijk, maar Erica en Erik beheren er twee. De moestuinen bevinden zich in het Molenbos en achter een pand aan de Arnhemse Bovenweg.

Een moestuin beheren vereist kennis. Eigenlijk is het niet eenvoudiger dan professionele landbouw. Dezelfde processen vinden plaats, maar dan op kleine schaal. Bijvoorbeeld de wisselteelt. Je kunt niet elk jaar hetzelfde gewas op een stukje grond telen. Erica hanteert hiervoor dan ook complexe schema’s. Bovendien worden gewassen niet willekeurig naast elkaar geplaatst. Planten kunnen elkaar namelijk beschermen tegen ziektes en ongedierte, maar ook elkaar belemmeren in de groei, zowel boven- als ondergronds. Je moet het allemaal wel weten!

Milieuzorg Zeist

Eind 1971 werd Stichting Milieuzorg Zeist opgericht en sinds 1978 is Erik daarbij betrokken. Samen met Patrick Greeven is hij nog steeds actief.

Tot de oprichters van Milieuzorg behoorden de dames Kuyper (nu +/- 88) en Riemens (nu +/- 95). De oprichters waren hun tijd ver vooruit. Waar nu Michael Braungart van “Cradle to Cradle” roep dat afval grondstof is riepen Kuiper en Riemens dat toen al. Zij worden wel de “glasbak moeders” genoemd, omdat zij aan de wieg stonden van de glasbak, maar ook aan de wieg van de aparte inzameling van GFT afval. Daarnaast werd gepropageerd dat de afstand tussen, bij voorkeur biologische, voedselproductie en consument kleiner moest worden (“local to local” avant la lettre). We zouden dit kunnen zien als een eerste voorstel om te komen tot standslandbouw.

Een ander interessant feit is dat op initiatief van bovenstaande dames in 1981 het kringloopcentrum Zeist is opgericht.

Enkele jaren geleden ontving Erik een lintje voor zijn werk. “Dat was niet voor mij bedoeld maar voor de stichting” meldt hij bescheiden. Stichtingen komen nu eenmaal niet in aanmerking voor een lintje maar alleen privé personen.

Groenbeheer

Erik heeft uitgesproken, heldere ideeën over groenbeheer. Je kunt het op twee manieren doen, ecologisch en niet ecologisch. Bij ecologisch wacht je met maaien tot het gewas (bijvoorbeeld een bloemenrijke berm) heeft gebloeid en het zaad is gerijpt. Na het maaien laat je het maaisel liggen om de zaden vrij te laten komen en daarna voer je het maaisel af. Dit komt neer op tweemaal het traject rijden en dus hogere kosten. Op enkele plaatsen in Zeist wordt het zo gedaan, onder andere op de Arnhemse Bovenweg. Een alternatief is maaien en het maaisel direct afvoeren. Dan is de zaadval onvolledig. Het levert tijdwinst en dus geld op, maar is ecologisch gezien minder wenselijk. Het alternatief is niet-ecologisch beheer. Dit wordt onder andere op de Frederik Hendriklaan toegepast. Eens in de , meestal twee weken wordt gemaaid en het maaisel blijft liggen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de flora, maar ook voor de fauna. Insecten hebben nauwelijks kans zich te ontwikkelen. Deze bermen zijn voor het dierenleven te vergelijken met woestijnen.

Dat ecologisch beheer niet overal wordt toegepast heeft te maken met contracten. De natuur trekt zich nu eenmaal niets aan van contracten, maar wel van het weer. Elk jaar is anders en het voorjaar begint nooit op dezelfde datum. Eigenlijk zou de beheerder de maaitijdstippen moeten bepalen en niet de contractant.

Tuinmode

Zoals te verwachten is in de tuin van Erica en Erik de leidende partij de natuur en niet de mens. Voor de meeste andere tuinen in de wijk probeert de mens de regie te voeren volgens een voor hun geldende mode. Hierbij bestaan nogal was vooroordelen. Bijvoorbeeld, een gazon is een gazon en daarin hoort uitsluitend gras. Erica denkt daar anders over. In het vroege voorjaar staat het gras vol weelderige krokusjes. Als ze uitgebloeid zijn kun je ze gewoon maaien evenals andere bloemsoorten die later komen zoals prachtige madeliefjes en pinksterbloemen. Een van de grootste vijanden voor de gazonfreak is klaver. Buiten het feit dat klaver niet lelijk is, is het bovendien een nuttige stikstofbinder. Veel biologische boeren weten dat en hoeven minder stikstof kunstmest te gebruiken. Een andere vijand is mos. Mos is heerlijk zacht aan je blote voeten, maar heeft wel een nadeel met spelende kinderen. Het wortelt niet vast, waardoor het gauw loskomt, met alle gevolgen van dien voor de vuile was.

Belangrijkste aandachtspunt voor de wijk? Grondwater!

Als je met Erik Notenboom mag praten dan ligt deze vraag voor de hand.

Lang hoeft hij niet na te denken: “water”.

In de periode dat hij in Zeist woont is het grondwaterpeil met maar liefst 1,5 meter gezakt. En dat terwijl er in de periode van 30 jaar 15% meer regen is gevallen. De bomen hebben er merkbaar last van.

Oorzaken van de verdroging van de bodem zijn (1) het drooghouden van kruipruimtes van de woningen in Zeist West , (2) het streven naar een droge bodem om het werken met zware landbouwmachines op de weilanden tussen Bunnik en Zeist mogelijk te maken en (3) het feit dat wij te veel regenwater op het riool afvoeren. N.B. Sinds kort is bij nieuwbouw het afvoeren van regenwater van daken in het riool verboden.

Niet alleen zijn nog veel goten op het riool aangesloten, maar we bestraten ook steeds meer. Het water dat op onze oprijlanen valt stroomt naar de straat en vervolgens naar het riool. De grote hoeveelheid water ontregelt de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Advies: Bij bestaande huizen zoveel mogelijk regenpijpen afkoppelen van het riool en eventueel grindputten maken.

Hoge Dennen door de ogen van de melkboer

Hoge Dennen door de ogen van de melkboer

Wie kent een wijk beter? De bewoner of de melkboer?
Na een boeiend gesprek met de vijfentachtigjarige Cor Verboom geloof ik in het laatste.
Hij heeft 22 jaar op de Ernst Casimirlaan in de Hoge Dennen gewoond, maar werkte vanuit zijn bedrijf op de Egelinglaan. Hoge Dennen was zijn wijk, en toen de concurrentie van de supermarkt toenam werd hieraan een wijk in de Lyceumbuurt toegevoegd. Die kent hij dus ook behoorlijk goed. Ooit vroeg een rijke meneer in die buurt hoeveel Cor verdiende met zijn werk. De man viel bijna om van verbazing. In 1993 is hij gestopt met zijn bedrijf.

20160224melkboer3

Lees meer...

Who's Online

We hebben 4 gasten en geen leden online